Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Základní tvary střešního pláště

Vazníková konstrukce umožňuje vytvořit rozličné střešní tvary, od různých typů příhradových vazníků přes hambalkové krovy, rámy až po obloukové konstrukce, a to až do rozponu 30m bez nosné příčky.

Nejobvyklejším tvarem štřešního pláště je trojúhelníková konstrukce, ale v zásadě tvar střechy není ničím omezen (přehled základních tvarů střech ZDE).

Cena vazníků je ovlivněna dalšími faktory:

- přesahy střechy
- okapní detail:

rovný přesah                                      šikmý přesah
         

- prostupy ve střeše (komíny apod.)

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY