Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Vazníky

 
Pojem vazník označuje subtilní dřevěnou příhradovou konstrukci spojovanou ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
 
Dřevěná příhradová konstrukce je díky úspornému využití materiálu a značné únosnosti lisovaných spojů ideálním kompromisem mezi ekonomicky i staticky vhodným řešením.
 
Charakteristickým konstrukčním znakem vazníku je tzv. styčník - spojnice dvou či více prutů.
 

K výrobě vazníků používáme technologii GANG-NAIL,která umožňuje navrhnout a vyrobit libovolné tvary vazníků pro různá použití:

- střešní konstrukce 

  • rodinné a bytové domy
  • průmyslové haly, zemědělské stavby, supermarkety, jízdárny

- stěnové dílce - rámy

- konstrukce bednění pro inženýrské stavby

- speciální konstrukce

  • zesilující vaznice
  • stropní nosníky.

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY