Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Výhody

 

Tvarová rozmanitost

 
Technologie Gang-nail umožňuje vytvořit rozličné střešní konstrukce: od různých typů příhradových vazníků přes hambalkové krovy, rámy až po obloukové konstrukce, a to až do rozponu 30m bez nosné příčky. 
 

Výrazná materiální úspora

 
Nejpříhodnější návrh konstrukce, efektivní využití dřeva a rychlá montáž vede k velmi příznivé ceně proti ostatním technologiím. Úspora dřevní hmoty činí až 30%.
 

Prefabrikovaná výroba

 
Výroba konstrukcí probíhá za použití strojního vybavení, čímž je zaručena vysoká přesnost provedení.
 

Rychlá a snadná montáž

 
Nízká hmotnost konstrukce umožňuje rychlou montáž, a to ve všech ročních období. Výhodou je nenáročné provádění oprav a rekonstrukcí starých (plochých) střech.
 

Ekologická nenáročnost výroby

 
Příhradové konstrukce jsou vyráběny ze dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů. Výstavba touto technologií minimálně zatěžuje životní prostředí.
 

Statická výhodnost styčníkových desek

 
Styčníkové desky s prolisovanými trny mají z ocelových spojovacích prostředků nejmenší prokluz, konstrukce tak vykazují nejmenší deformace.
 
Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY