Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Cenová nabídka

Na základě Vámi zadaných parametrů zpracujeme návrh vazníkové konstrukce a kompletní cenovou nabídku (tj. včetně montáže, dopravy, jeřábu...) zcela zdarma. Podklady můžete posílat v běžných souborech i v souborech .DXF a .DWG
Poptávku prosím zasílejte na email nevdek@nevdek.cz

Součástí výroby vazníků je i statický výpočet a statické zadání parafované autorizovaným statikem.
K vypracování cenové nabídky potřebujeme znát tyto základní údaje:
Zjednodušený podklad pro zadání můžete najít zde.
Cenu ovlivňují i další faktory: tvar vazníků (tj. rozpětí, výška a sklon střešního pláště), typ a délka okapního detailu.

Významný vliv na konečnou cenu má i sériovost výroby vazníků.

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY