Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Vaše zadání zatížení vazníkové konstrukce

(Co všechno musí vazník unést.)


V případě vazníku se jedná o tato konkrétní zatížení:
  • zatížení horního pasu - krytina (druh), solární panely apod.
  • zatížení dolního pasu - podhled, tepelná izolace, revizní plocha, technologické zatížení apod.

Horní pas

  • obvodový dílec vazníku ležící v rovině střechy
  • slouží jako podklad pro bednění, vaznice či střešní latě
  • je namáhán kombinacemi tlaku a ohybu.

Dolní pas

  • dílec spojující podporové detaily (přímý nebo zalomený)
  • dolní pas je namáhán převážně tahem, v případě uchycení podhledu kombinací tahu a ohybu
  • při minimálním stálém zatížení může být namáhán též tlakovými silami.

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY