Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Doprava a montáž

Zajišťujeme dopravu i odbornou montáž

Montáž dřevěných příhradových konstrukcí a klasických krovů

Nezbytnou podmínkou pro zahájení montáže je připravené staveniště, obsahující vyzrálý, rovný věnec či jinou konstrukci, na kterou má být vazníkový či klasický krov namontován. Stavba musí být přístupná běžné mechanizaci, a to v závislosti  na rozměrech (např. jeřáb AD 20, AD 28, tahač návěsů apod.)

Dřevěné příhradové konstrukce (vazníky) jsou na stavbu dodávány v požadovaném termínu. Nedílnou součástí dodávky je montážní schéma, obsahující detaily kotvení a připojení podélných a příčných ztužidel. Stabilitní ztužení a křížové zavětrování se provádí pomocí latí a prken. K ukotvení vazníků používáme kotvy do betonu a ocelové uhelníky (viz spojovací prostředky).

Montážní výhody

Dřevěné příhradové konstrukce se přepravují vcelku, popřípadě rozdělené na několik dílů. Vzhledem ke snadné montáži se minimalizuje čas strávený na staveništi. Montážní práce jsou prováděny naší montážní skupinou, za pomoci jeřábové techniky.

Doprava dřevěných příhradových konstrukcí

K dispozici máme vlastní nákladní automobil valníkový Iveco, typ ML180E30 s hydraulickou rukou, s délkou korby 8,5 m a nosností 9 tun. Výhodou je i snadná dopravní dostupnost a příjezdnost (silnice I/6, trasa Karlovy Vary - Praha).
 
Přepravu nadrozměrných nákladů zprostředkujeme prostřednictvím smluvních přepravců, včetně zajištění veškerých potřebných povolení a doprovodných vozidel.

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY