Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Technologie výroby

 

Námi užívaná technologie Bova-nail zahrnuje strojní zařízení pro výrobu dřevěných příhradových konstrukcí se styčníkovými deskami, výpočetní software a široký sortiment spojovacích prostředků.

     1) fáze přípravy (návrh konstrukce)

S využitím programu TRUSS firmy FINE vzniká návrh a kompletní výrobní dokumentace dřevěné příhradové konstrukce. Pro výpočet se používá jak bývalá norma ČSN, tak nová EN. Prioritní položkou návrhu je únosnost konstrukce, vycházející z tabulky zobrazující zatížení budov sněhem v jednotlivých sněhových oblastech (dle normy ČSN EN 1991-1-3) a z materiálových koeficientů (krytina atd.)

     2) fáze vlastní realizace

Vazníky se vyrábějí zalisováním ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny (tzv.„Gang-Nail“). Tyto desky z 1,5 nebo 2 mm pozinkovaného plechu s jednostranně prolisovanými trny působí jako skupina hřebíků a zároveň jako styčníkový plech.

Pro výrobu vazníků se používají tloušťky řeziva 40 až 80 mm. Šíře diagonálních prvků činí 80 až 100 mm, u obvodových prvků 120 až 260 mm (maximální šířka používaného řeziva). 

     Jednotlivé fáze výroby:

- impregnace řeziva máčením (přípravkem Bochemit Forte)
- příprava dřevěných přířezů na digitálně řízené úhlové pile STROMAB CT 600
- sestavení vazníku, zpevnění (fixování) jednotlivých dílců pomocí upínacích stolků a excentrů
- osazení styčníkových desek s prolisovanými trny
- postupné zalisování styčníkových desek
- přesun zalisovaného vazníku a sestavování následujícího.
 
Hotové vazníky jsou poté přepraveny na stavbu, kde jsou usazovány, kotveny a větrovány na předem připravenou nosnou konstrukci. 

 

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY