Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Zatížení střešní konstrukce sněhem

Zatížení dle mapy sněhových oblastí platné od 1.11. 2006

Aktualizovaná mapa sněhových oblastí vychází z výsledků naměřených v období v letech 1961-2006 a znázorňuje hodnoty, které mohou být dosaženy nebo překročeny jednou za 50 let. Území České republiky je rozděleno do osmi sněhových oblastí.

K určení přibližných hodnot zatížení střešní konstrukce slouží tabulky níže, znázorňující jednotlivé sněhové oblasti v závislosti na normovém zatížení.

 

Sněhová oblast

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Normové zatížení v kN/m2
0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 >4,0
Normové zatížení v kg/m2
70 100 150 200 250 300 400 >400

 

Objemová
hmotnost
sněhu

Druh sněhu
  I
II
III
IV
V
VI
VII
100 kg/m3 Čerstvý cm
70 100 150 200 250 300 400
200 kg/m3 Ulehlý
(několik hodin po napadnutí)
cm
35 50 75 100 125 150 200
300 kg/m3 Starý
(několik týdnů nebo měsíců po napadnutí)
cm
23 33 50 67 84 100 133
400 kg/m3 Mokrý cm
18 25 38 50 63 75 100

 

Tabulka napadané sněhové pokrývky je pouze orientační, při hodnotách blížícím se kritickým hranicím je dobré se poradit s odbornou firmou.

Při odstraňování sněhu je nutné odhazovat symetricky z obou stran!

Pokud byla střešní konstrukce projektována dříve než v roce 2007, je pravděpodobně navržena podle původní normy ČSN 73 00 35.

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY