Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Technické normy

Technická norma EN (eurokód) postupně nahradila původně platnou českou normu ČSN.
Původně platná norma ČSN svým dlouhodobým používáním potvrdila své správné a osvědčené postupy při navrhování nosných konstrukcí. Nahrazení novou normou vzniklo za účelem sjednocení navrhování nosných konstrukcí v celé Evropě.

Porovnání ČSN vs. EN
 
Obě normy používají odlišné postupy pro posuzování únosnosti nosných dřevěných prvků.
Dle našich posouzení vyplývá, že původně platná norma ČSN je o něco přísnější a nosné prvky vycházejí bezpečněji.
U norem EN jsou prvky z výpočtů subtilnější => levnější varianta návrhu nosných dřevěných konstrukcí.

Příklady technických norem:

        1) pro výpočet

ČSN 73 1701
Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií
(souhrnná norma)

ČSN 73 1702
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1
Zatížení konstrukcí
(+ další navazující normy: zatížení sněhem, větrem)

ČSN EN 1995-1-1
Navrhování dřevěných konstrukcí
(souhrnná norma)

        2) pro výrobu

ČSN 49 0600-1
Ochrana dřeva
(chemická ochrana)

ČSN EN 338
Konstrukční dřevo - třídy pevnosti

ČSN EN 336
Konstrukční řezivo - rozměry, dovolené odchylky

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY