Vazníky
Nevděk - Vazníky - ŽLUTICE

Nádražní 330

364 52 ŽLUTICE

IČ: 69438005, DIČ: CZ 6410030132

Mobil:
Tel.:
Fax:
602 480 387
353 393 044
353 393 045
nevdek@nevdek.cz
Naši partneři:

BOVA

FINE

Upřesnění místa stavby

Místo stavby je informace nutná k výpočtu klimatického zatížení krovu (tzv. sněhové a větrové oblasti).

Zatížení dle mapy sněhových oblastí platné od 1.11. 2006

Mapa sněhových oblastí vychází z výsledků naměřených v období v letech 1961-2006 a znázorňuje hodnoty, které mohou být dosaženy nebo překročeny jednou za 50 let. Území České republiky je rozděleno do osmi sněhových oblastí.

K určení přibližných hodnot zatížení střešní konstrukce slouží tabulky níže, znázorňující jednotlivé sněhové oblasti v závislosti na normovém zatížení.

Sněhová oblast I II II IV V VI VII VIII
Normové zatížení v kN/m2 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0
Normové zatížení v kg/m2 70 100 150 200 250 300 400 400
Objemová hmotnost sněhu Druh sněhu I II III IV V VI VII
100 kg/m3 Čerstvý cm 70 100 150 200 250 300 400
200 kg/m3 Ulehlý (několik hodin po napadnutí) cm 35 50 75 100 125 150 200
300 kg/m3 Starý (až několik měsíců po napadnutí) cm 23 33 50 67 84 100 133
400 kg/m3 Mokrý cm 18 25 38 50 63 75 100

Tabulka napadané sněhové pokrývky je pouze orientační, při hodnotách blížícím se kritickým hranicím je dobré se poradit s odbornou firmou.

Při odstraňování sněhu je nutné odhazovat symetricky z obou stran!

Pokud byla střešní konstrukce projektována dříve než v roce 2007, je pravděpodobně navržena podle původní normy ČSN 73 00 35.

Copyright © Jan Hutkay, NEVDĚK - VAZNÍKY